Spotkanie założycielskie.

Bieruń, 01.02.2016

 

Pierwsze spotkanie za nami...

 

Podczas Wystawy Krajowej w Kielcach w dniu 30.01.2016 odbyło się pierwsze spotkanie członków naszego Klubu Czubatki Dworskiej, w obecności Prezesa SHDRCP Mirosława Mazura i Wiceprezesa ds. hodowlanych Jarosława Wartacza.

     Pomimo iż nie wszyscy mogli być obecni, cieszę się że udało nam się zebrać tak liczną grupę. Całe spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Poruszane zostały w pierwszej kolejności sprawy organizacyjne, założenia regulaminu oraz cele działalności Klubu. Zostaną one ujęte w opracowywanym regulaminie Klubu Czubatki Dworskiej oraz w planach hodowlanych.

W czasie spotkania, w wyniku przeprowadzonego głosowania wybrano Zarząd w składzie:
Prezes: Mirosław Szwedor
Sekretarz: Rafał Chwesiuk
Członek zarządu: Jarosław Bałuka

Wszystkim dziękuję za to spotkanie. Już teraz zapraszam na kolejne i zachęcam do czynnego udziału w wystawie w Powsinie 7 - 8 maja.

Przewodniczący
Klubu Czubatki Dworskiej
Mirosław Szwedor